تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج - مهرشهر

33404035 (026)

33404036 (026)

کارخانه

يزد -شهرک صنعتي يزد - بلوار کاج - 24 متري يازدهم

37272117 (035)

37272435 (035)

http://www.barchinkar.com

info@barchinkar.com

(بازرگاني) bco@barchinkar.com