بيلر 3690

بيلر 3690

اين دستگاه جهت جمع آوري و بسته بندي علوفه هاي چيده شده از روي زمين طراحي و ساخته شده است.
با توجه به عملكرد بالاي پيكاپ و هماهنگي مناسب در اجزاء ديگر از قبيل چنگك ها ، پيستون و گره زنها ، دستگاه قادر است علوفه هاي برداشت شده را با تراكم و طول مورد نظر بسته بندي كند.

 

برای دانلود دفترچه راهنما اینجا کلیک کنید

 

 

46*36

سطح مقطع محفظه (سانتيمتر)

66

طول كاري پيستون (سانتيمتر)

حداكثر 100

تعداد ضربه پيستون( تعداد در دقيقه)

20-30

(Hp) کمترين توان تراکتور

25-35

وزن بسته (يونجه)(کيلوگرم)

20-25

وزن بسته (کاه )(کيلوگرم)

30-120

طول بسته (سانتيمتر)

170

عرض كاري(سانتيمتر)

1265

وزن (کيلوگرم)

172*245*414

ابعاد کلي : طول * عرض * ارتفاع (سانتيمتر)

160

(دور بر دقيقه)PTO حداكثر سرعت شفت خروجي تراكتور